/>

Exponentiële groei begeleiden vanuit het product

Heldere aanpak door met de bron te beginnen

Vanuit Nederland wordt wereldwijd software geleverd.* Vanwege internationale interesse in het systeem, moesten de interne processen mee evolueren en was kwaliteitsborging een belangrijke pijler. In samenwerking met de Software Development Manager en tevens product owner van het product, heeft Dutch Grit een plan opgesteld. Het team van developers is direct aan de slag gegaan in de broncode om vanuit binnenuit het product te verbeteren en toekomstbestendig te maken.

De bestaande SAAS dienst is een intuïtief product dat de meest hoogwaardige terminal technologie combineert met software voor gebruik op een enkele pc of in de cloud. Dit cloud-gebaseerde systeem wordt wereldwijd gebruikt en is de afgelopen periode enorm gegroeid in aantal gebruikers. De exponentiële groei bracht enkele uitdagingen teweeg op het gebied van performance en timing. Het systeem vroeg om meer stabiliteit en continuïteit in kwaliteit naarmate de functionaliteiten werden uitgebreid.

 

 

Starten met de code

Bij de start van het project is een uitgebreide code review gedaan. Het programma wordt gecontroleerd voor een optimale softwarekwaliteitsborging. Tijdens de code review zijn er enkele constateringen gedaan die hebben geleid tot een advies rondom de digitale architectuur. Er is gekozen om het product volgens de cloud first architectuur te bouwen op het Microsoft Azure platform. Vervolgens is de ontwikkelstraat ingericht waarmee de kwaliteit van proces en product toeneemt. De volgende stap is het ontwikkelen van het eindproduct dat bestaat uit een webportaal en app met hosting vanuit Europa en de Verenigde Staten. Daarbij blijft de broncode in volledig beheer van de opdrachtgever. De oplevering zal in fases plaatsvinden.

De opdrachtgever over de samenwerking: “Ongeveer anderhalf jaar geleden waren we toe aan een nieuwe IT-partner. We hadden een aantal eisen en voorkeuren op het gebied van kennis en ervaring. De pitch en presentatie van Dutch Grit waren overtuigend en gedetailleerd. Evenals de analyse van de huidige broncode van het product. Andere stabiele factoren waren prijs, communicatie, uitgebreide kennis van programmeertalen en bedrijfsgrootte.”

 

* In verband met concurrentie en geheimhouding is de bedrijfsnaam in deze case weg gelaten

Onze belofte: Je hebt grip op het ontwikkelproces en kan bouwen aan de toekomst.